Neste treningsløp vert i Bømoen, ved den store grusplassen før leiren, torsdag 17.sep. Start mellom kl. 18 og 19.
Tre løyper: Lang , Kort og Nybyrjar. Løypene vil henge ut til søndag. Dei som spring utenom torsdag må melde frå til Marit Sandbæk på tlf. 98648144 slik at løpet vert registrert. Kart til løp utenom torsdag kan hentast hos Svein-Erik Heggenes. Løypekart vert også lagt ut her på Facebook etter torsdag.
Me følgjer NOf sine smittevernreglar med spriting av hender og brikke før start og ved målgang.