Hovudårsmøtet må diverre utsetjast på grunn av den uavklarte situasjonen me er inne i. Me kjem attende til stad for møtet.

Sakspapira finn  de her på heimesida under Laget/administrativt/årsmøte/årsmøte 2020 

Helsing

Hovudstyret