Her er den oppdaterte funskjonærlista for dei tre renna våre.

Sparebankrennet 15.desember 2019

Parkstafetten 21.mars 2020

Vestlandske skistemne 22.mars 2020