De har vore vanskeleg å få leiga gymsal, men me prøver med følgjande treningstider frametter til jol. Det kan bli endringar dersom desse tidene høver dårleg for utøvarane. 

Måndag kl. 17-18

  • Løpstrening frå 12/13 år. Frammøte på Vangen skule. Inngang til gymsal på søndre side. Ved dårleg ver legg me treninga til gymsalen.  

Onsdag kl. 17.15-18.30

  • Gymsal Vangen skule. Hovedsakleg spenst- og teknikktrening. Frå årsklasse 2010

Fredag kl. 15-16

  • Voss idrettshall. Sjå info på Facebooksida (Voss IL friidrett)