Laget har to grusbanar på idrettsplassen.

Me har fortida ikkje nokon aktivitet i gruppa i vinterhalvåret. I sommarhalvåret vert banane klargjort for spel. Ta kontakt for nøkkel til banane.