Merk at fram til 15. juni vil det ikkje vera ordinære treningar og løp. Postflagg og postnr. vil henga ute frå onsdag til og med påfølgjande søndag.