I sommarhalvåret er det mogeleg å spela tennis på idrettsplassen. Me har fortida ikkje nokon aktivitet i gruppa i vinterhalvåret. I sommarhalvåret vert banane klargjort for spel. Ta kontakt for nøkkel til banane. Laget har to grusbanar.