VOSS IDROTTSLAG
Tråstølhytta
På årsmøtet den 30.mars 2016 vart det gjort følgjande vedtak:

Styret får fullmakt til å greia ut framtida for og eventuelt vurdera sal av Tråstølhytta. Eit eventuelt sal skal godkjennast av nytt årsmøte.

Foto: S. Ulvund Tråstølhytta vart bygd av Voss Skilag i 1909. Laget overtok eit gamalt sel på Klepp - opp mot Lønahorgi. Selet vart sett opp att på Tråstølen der laget hadde fått gratis tomt hjå gardbrukar Torstein Trå. 

Seinare bygde dei til ei stove som dei frakta frå Honve. Etter krigen vart det bygt kjøkken og lagt inn straum. På den tid var Voss Skilag og Voss Idrottslag slegne saman til eitt lag så det var no Voss Idrottslag som åtte hytta. 

I åra frå 1985 gjorde dugnadsgjengen med Stein Wæhle i spissen eit storarbeid på hytta. Ho vart fullisolert med nytt tak, ny pipe, bordkledning og nye vindauge. (Kjelde: Voss Idrottslag 100 år) 

Styre for Tråstølhytta: Nils D. Dregelid - leiar Rudolf Altenau - sekretær Øystein Fjose - styremedlem Frode Øvsthus - styremedlem


SPONSORAR

AKTUELT
Vossameisterskapen i friidrett 6.06
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Årsmøte i turngruppa
Ledige plassar på turn 2018
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

Voss IL på facebook  
Tråstølhytta
På årsmøtet den 30.mars 2016 vart det gjort følgjande vedtak:

Styret får fullmakt til å greia ut framtida for og eventuelt vurdera sal av Tråstølhytta. Eit eventuelt sal skal godkjennast av nytt årsmøte.

Foto: S. Ulvund Tråstølhytta vart bygd av Voss Skilag i 1909. Laget overtok eit gamalt sel på Klepp - opp mot Lønahorgi. Selet vart sett opp att på Tråstølen der laget hadde fått gratis tomt hjå gardbrukar Torstein Trå. 

Seinare bygde dei til ei stove som dei frakta frå Honve. Etter krigen vart det bygt kjøkken og lagt inn straum. På den tid var Voss Skilag og Voss Idrottslag slegne saman til eitt lag så det var no Voss Idrottslag som åtte hytta. 

I åra frå 1985 gjorde dugnadsgjengen med Stein Wæhle i spissen eit storarbeid på hytta. Ho vart fullisolert med nytt tak, ny pipe, bordkledning og nye vindauge. (Kjelde: Voss Idrottslag 100 år) 

Styre for Tråstølhytta: Nils D. Dregelid - leiar Rudolf Altenau - sekretær Øystein Fjose - styremedlem Frode Øvsthus - styremedlem


AKTUELT
Vossameisterskapen i friidrett 6.06
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Årsmøte i turngruppa
Ledige plassar på turn 2018
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

SPONSORAR


Voss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger