VOSS IDROTTSLAG
Rosethytta

LEIGE AV HYTTA
I 2016 vart det underskrive ein avtale mellom Voss IL og Voss Utferdslag om bruk av Rosethytta. Denne avtalen regulerer bruk og drift av hytta som eit tilbod til ålmenta i perioden 15. mai til 15.oktober. Voss IL har ansvar for vedlikehald, drift og tilsyn av hytta. Avtalen finn du her.

For leige av hytta kan de elles ta kontakt med hyttestyret: 

Arve Fadnes, leiar, 41671944

Anne Dalland, 906 20 742

Margrete Fosse, 41148264                                          

Øystein Fjose, 994 35 991                  

Kjelfrid Bøyum, 951157004Nytt tak over gangen
 
 
Så, etter to dagar var nytt tak kome på plass, og takk til Joar Himle
for godt utført arbeid!
 
 
 
Oppattlegging av skifer godt i gang
 
 
 
Nytt sutak kom fort på plass
 
 
 
Skifer og gamalt sutak fjerna
 
 
 
 
Så var stillaset kome opp
 
 
 
 
Meir materialar (sutak) måtte berast opp

Ny historisk dag for Rosethytta.
20. april 2016 var ein ny historisk dag for hytta, då vart det skrive avtale
mellom Voss Utferdslag (VU) og Voss idrottslag (VIL) om bruk av hytta. 
Dette inneber at hytta vil i tidsrommet 15. mai til 15. oktober vera hytte
på lik linje med dei andre hyttene VU driv. All marknadsføring, informasjon
til publikum, innkrevjing og rekneskap for overnattingar på hytta er VU sitt ansvar,
medan VIL skal ha tilsyn og vedlikehaldsansvar for hytta. Hytta vil vera låst med 
lykle som heng i ein lyklaboks med kodelås. For å få oppgitt kode til lyklaboksen
kan ein ringja dagleg leiar VU tlf. 95923065 eller Turisinformasjonen tlf. 40617700
Prisar for bruk og overnatting vil for medl/ikkje medl. DNT/VU vera som for hyttene
generellt. For VIL sine medlemar vil fyljande prisar gjelda: Overnatting vaksne 
kr. 120,- Ungdom 13 - 26 år kr. 60,-. Born 0 - 12 år gratis. Dagsbesøk (bruk av
kjøken og/eller opphaldsrom kr. 20,- /familie kr. 40,-. Det er ikkje lov med hund 
inne i hytta, den må event vera i uthuset.
På heimesida til VU finn du ein kalendar der du kan sjå om hytta er opptek og du 
kan sjølv få reservert dato for event overnatting. Link til Voss Utferdslag si heimeside er:
http://www.vossutferdslag.no

Hyttestyret

Etter årsmøtet 2016 er hyttestyret slik:

Arne Hauso, 911 96 902
Kjelfrid Bøyum, 951 57 004
Anne Dalland, 906 20 742
Arve Fadnes, 416 71 944 
Margrete Fosse, 411 48 264
 
 
Gjenopning av Rosethytta 13. sept. 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015: Så kom endeleg dagen (13.09) då det var klart for gjennopning
av Rosethytta. Sjølv om været snudde "vrangsida" til denne dagen var
over 50 personar som kom opp til Roset og var med på opninga.
For oss i styret vart dette ein minnerik dag, med mange gode ord og
pengegåver frå hovudlaget og friidrottsgruppa!
 
 
 
 
Solselleanlegg kom og på plass dette året
 
 
 
 
 
 
Hytta og uthuset vart og måla i 2014

 
 
 
I 2014 vart det laga nye kjøkediskar i hytta
 
Stemningsbilete mot Skulestadmo i eit fantastisk haustver
27. sept. 2013

 
Største utskiftinga av bordkledning var på austveggen. Her etter
at nye kledningen og er grunna med Visir

 
 
Her er del av gavelveggen mot vest som har fenge ny kledning

 
 
Det var og trong for enkelte stader å skifta ut bordkledning,
her på sørveggen

 
Utvendig listverk vart måla med grønmåling før dei vart monterte

 
Stundom vart det naudsyndt med kløvhest i staden for helikopter

 
Så var fyrste to vindauger komne på plass

 
30. juli var det igjen klart for ny helikoptertransport til
Roset, denne gongen var det nye vindauger som skulle opp
 
Roset 2013

Gåvedryss frå Voss Sparebank

 
Årleg deler Voss Sparebank ut rause gåver til ulike føremål.
I år var Voss IL eit av dei laga som fekk tildelt midlar, med
kr. 50.000 som er "øyremerka" til vidare opprusting av Roset-
hytta. Underteikna hadde den store gleda av å motta gåve-
brevet under utdelinga i sparebanken den 9.sept. 2012.
ME TAKKAR HJARTELEG FOR GÅVA!
 
Arne Hauso

Endeleg ferdig!


Fredag 22. juli 2011 var Øystein og Aslak oppe og mura oppatt
skorsteien og monterte på pipemansjetten og er no av-
sluttninga på arbeidet med taket. Men ein del opprydding kring
hytta står att, likeeins noko måling der nye bord er lagt på.
Dette må me få utført før det lid for langt på hauste.
PS: Det var ikkje berre underteikna som kosa seg i sola
(Bilete teke 27.07)

 

Avsluttning onsdag


Så var og stillasen ned på sørsida. Står no klart for Øystein
å mura oppatt skorsteinen


Onsdag vart det noko skiftande ver slik at det var godt og sitja
inne å eta nista

Onsdag 06.07.


Så var skiferhellene på plass. ENDELEG! Skorsteine måtte og rivast
for å verta murt oppatt slik at han får rett dim/høgde over tak.


Tysdag kveld, Aslak studerer dagens jobb


"Gamleformannen" for Rosethytta var og på vitjing!

Tysdag 05.07.


Tysdag føremiddag var skiferlegginga godt i gang


Når dagen var omme var det og mest klart for skiferlegging.


"Pust i bakken"


Arbeidet vart triveleg i det fotte solskinnet!

Måndag 04.07.11


Endeleg var vergudane på vår side og arbeidet kunne halda fram
 

Onsdag 22.06.11Stillasen er komen opp og arbeidet er kome godt i gang på sørsida og. Så er det berre å venta til veret vert godt nokre dagar, slik at arbeidet kan halda fram

Tysdag kveldKl. 19.00 var også all sillast teke ned og klart for nytt "oppdrag" på sørsida av hytta!Så var skiferen komen på plass på nodsida av taket. (Ca 726 skiferheller)Trimmarar var det og mange av, her eit lite knippe.Her var stadig intresserte som ville sjå kva som føregjekk!Tysdag morgon, legging av skifer godt i gangKl. 20.30 måndag var taket klart for skiferleggingMåndag 20.06.11. Så er arbeidet med oppbygging av taket i gang


Dagens "fangst" torsdag 16.06.11Mat må også til!Aslak i full konsentrasjonSkiferen på nordsida er mest nede


Siste "hiv" er oppe


Transporten er i gang

 
Endeleg var det her!
 
Venting på helikopteret onsdag 15.06.11

Me er i gang!

Etter ei "kvileår" er er me endeleg i gang med nytt tak på hytta. Onsdag (etter lang venting på gr. av skodda nede i fjorden) kom helikopteret ca 21.30. Etter noko førebuing og instrukasar nede på lasteplassen, tok transporten opp til hytta til og etter ca 1/2 timen var alt oppe (inkludert fyrst ekstratur opp med lossemanskap) 

Torsdag morgon var Aslak Himle og to gode medhjelparar i full gang med rigging av stillass og deretter gjekk det slag i slag, fyrst nedtaking av skifer,så gamle lekter og tilsist gamla torvtaket som har lege under skifertaket. På undersida av ei av hellene var innrissa årstalet 1943, som då truleg er året det vart lagt skifertak på hytta


Rosethytta, som vart bygt i 1920/21, har vor i Voss IL si eiga
sidan 1927. Hytta ligg høgt og fritt oppanfor Hjelle, med
storslagen utsyn over vangen. I tillegg er der og eit lite uthus
for ved og eitturrklosett. Frå saga oppanfor Hjelle er der omlag
45-50 min. å gåtil hytta.
 
Ynskjer du å overnatta, eller ein dagstur til hytta, tak
kontakt med ein i hyttestyret:

 
Etter årsmøtet 2012 er hyttestyret slik:

Arne Hauso, 91196902
Kjelfrid Bøyum, 95157004
Margrete Fosse, 41148264
Ragnhild Mølster, Lidahl, 90118013
Jon Terje Jåstad, 90834883


SPONSORAR

AKTUELT
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Hanguren rundt 25.08
Vossameisterskapen i friidrett 5.06.19
Stolpejakten 2019 - frå 8. juni
Friidrettsstemne onsdag 8.mai
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Polar treningsklokke
OPPSTART TURN 2019
Friidrettstemne onsdag 19.09
Bestilling av lagsdrakter
Friidrettstemne 29.08
Vossameisterskapen i friidrett 6.06
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

Voss IL på facebook  
Rosethytta

LEIGE AV HYTTA
I 2016 vart det underskrive ein avtale mellom Voss IL og Voss Utferdslag om bruk av Rosethytta. Denne avtalen regulerer bruk og drift av hytta som eit tilbod til ålmenta i perioden 15. mai til 15.oktober. Voss IL har ansvar for vedlikehald, drift og tilsyn av hytta. Avtalen finn du her.

For leige av hytta kan de elles ta kontakt med hyttestyret: 

Arve Fadnes, leiar, 41671944

Anne Dalland, 906 20 742

Margrete Fosse, 41148264                                          

Øystein Fjose, 994 35 991                  

Kjelfrid Bøyum, 951157004Nytt tak over gangen
 
 
Så, etter to dagar var nytt tak kome på plass, og takk til Joar Himle
for godt utført arbeid!
 
 
 
Oppattlegging av skifer godt i gang
 
 
 
Nytt sutak kom fort på plass
 
 
 
Skifer og gamalt sutak fjerna
 
 
 
 
Så var stillaset kome opp
 
 
 
 
Meir materialar (sutak) måtte berast opp

Ny historisk dag for Rosethytta.
20. april 2016 var ein ny historisk dag for hytta, då vart det skrive avtale
mellom Voss Utferdslag (VU) og Voss idrottslag (VIL) om bruk av hytta. 
Dette inneber at hytta vil i tidsrommet 15. mai til 15. oktober vera hytte
på lik linje med dei andre hyttene VU driv. All marknadsføring, informasjon
til publikum, innkrevjing og rekneskap for overnattingar på hytta er VU sitt ansvar,
medan VIL skal ha tilsyn og vedlikehaldsansvar for hytta. Hytta vil vera låst med 
lykle som heng i ein lyklaboks med kodelås. For å få oppgitt kode til lyklaboksen
kan ein ringja dagleg leiar VU tlf. 95923065 eller Turisinformasjonen tlf. 40617700
Prisar for bruk og overnatting vil for medl/ikkje medl. DNT/VU vera som for hyttene
generellt. For VIL sine medlemar vil fyljande prisar gjelda: Overnatting vaksne 
kr. 120,- Ungdom 13 - 26 år kr. 60,-. Born 0 - 12 år gratis. Dagsbesøk (bruk av
kjøken og/eller opphaldsrom kr. 20,- /familie kr. 40,-. Det er ikkje lov med hund 
inne i hytta, den må event vera i uthuset.
På heimesida til VU finn du ein kalendar der du kan sjå om hytta er opptek og du 
kan sjølv få reservert dato for event overnatting. Link til Voss Utferdslag si heimeside er:
http://www.vossutferdslag.no

Hyttestyret

Etter årsmøtet 2016 er hyttestyret slik:

Arne Hauso, 911 96 902
Kjelfrid Bøyum, 951 57 004
Anne Dalland, 906 20 742
Arve Fadnes, 416 71 944 
Margrete Fosse, 411 48 264
 
 
Gjenopning av Rosethytta 13. sept. 2015.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015: Så kom endeleg dagen (13.09) då det var klart for gjennopning
av Rosethytta. Sjølv om været snudde "vrangsida" til denne dagen var
over 50 personar som kom opp til Roset og var med på opninga.
For oss i styret vart dette ein minnerik dag, med mange gode ord og
pengegåver frå hovudlaget og friidrottsgruppa!
 
 
 
 
Solselleanlegg kom og på plass dette året
 
 
 
 
 
 
Hytta og uthuset vart og måla i 2014

 
 
 
I 2014 vart det laga nye kjøkediskar i hytta
 
Stemningsbilete mot Skulestadmo i eit fantastisk haustver
27. sept. 2013

 
Største utskiftinga av bordkledning var på austveggen. Her etter
at nye kledningen og er grunna med Visir

 
 
Her er del av gavelveggen mot vest som har fenge ny kledning

 
 
Det var og trong for enkelte stader å skifta ut bordkledning,
her på sørveggen

 
Utvendig listverk vart måla med grønmåling før dei vart monterte

 
Stundom vart det naudsyndt med kløvhest i staden for helikopter

 
Så var fyrste to vindauger komne på plass

 
30. juli var det igjen klart for ny helikoptertransport til
Roset, denne gongen var det nye vindauger som skulle opp
 
Roset 2013

Gåvedryss frå Voss Sparebank

 
Årleg deler Voss Sparebank ut rause gåver til ulike føremål.
I år var Voss IL eit av dei laga som fekk tildelt midlar, med
kr. 50.000 som er "øyremerka" til vidare opprusting av Roset-
hytta. Underteikna hadde den store gleda av å motta gåve-
brevet under utdelinga i sparebanken den 9.sept. 2012.
ME TAKKAR HJARTELEG FOR GÅVA!
 
Arne Hauso

Endeleg ferdig!


Fredag 22. juli 2011 var Øystein og Aslak oppe og mura oppatt
skorsteien og monterte på pipemansjetten og er no av-
sluttninga på arbeidet med taket. Men ein del opprydding kring
hytta står att, likeeins noko måling der nye bord er lagt på.
Dette må me få utført før det lid for langt på hauste.
PS: Det var ikkje berre underteikna som kosa seg i sola
(Bilete teke 27.07)

 

Avsluttning onsdag


Så var og stillasen ned på sørsida. Står no klart for Øystein
å mura oppatt skorsteinen


Onsdag vart det noko skiftande ver slik at det var godt og sitja
inne å eta nista

Onsdag 06.07.


Så var skiferhellene på plass. ENDELEG! Skorsteine måtte og rivast
for å verta murt oppatt slik at han får rett dim/høgde over tak.


Tysdag kveld, Aslak studerer dagens jobb


"Gamleformannen" for Rosethytta var og på vitjing!

Tysdag 05.07.


Tysdag føremiddag var skiferlegginga godt i gang


Når dagen var omme var det og mest klart for skiferlegging.


"Pust i bakken"


Arbeidet vart triveleg i det fotte solskinnet!

Måndag 04.07.11


Endeleg var vergudane på vår side og arbeidet kunne halda fram
 

Onsdag 22.06.11Stillasen er komen opp og arbeidet er kome godt i gang på sørsida og. Så er det berre å venta til veret vert godt nokre dagar, slik at arbeidet kan halda fram

Tysdag kveldKl. 19.00 var også all sillast teke ned og klart for nytt "oppdrag" på sørsida av hytta!Så var skiferen komen på plass på nodsida av taket. (Ca 726 skiferheller)Trimmarar var det og mange av, her eit lite knippe.Her var stadig intresserte som ville sjå kva som føregjekk!Tysdag morgon, legging av skifer godt i gangKl. 20.30 måndag var taket klart for skiferleggingMåndag 20.06.11. Så er arbeidet med oppbygging av taket i gang


Dagens "fangst" torsdag 16.06.11Mat må også til!Aslak i full konsentrasjonSkiferen på nordsida er mest nede


Siste "hiv" er oppe


Transporten er i gang

 
Endeleg var det her!
 
Venting på helikopteret onsdag 15.06.11

Me er i gang!

Etter ei "kvileår" er er me endeleg i gang med nytt tak på hytta. Onsdag (etter lang venting på gr. av skodda nede i fjorden) kom helikopteret ca 21.30. Etter noko førebuing og instrukasar nede på lasteplassen, tok transporten opp til hytta til og etter ca 1/2 timen var alt oppe (inkludert fyrst ekstratur opp med lossemanskap) 

Torsdag morgon var Aslak Himle og to gode medhjelparar i full gang med rigging av stillass og deretter gjekk det slag i slag, fyrst nedtaking av skifer,så gamle lekter og tilsist gamla torvtaket som har lege under skifertaket. På undersida av ei av hellene var innrissa årstalet 1943, som då truleg er året det vart lagt skifertak på hytta


Rosethytta, som vart bygt i 1920/21, har vor i Voss IL si eiga
sidan 1927. Hytta ligg høgt og fritt oppanfor Hjelle, med
storslagen utsyn over vangen. I tillegg er der og eit lite uthus
for ved og eitturrklosett. Frå saga oppanfor Hjelle er der omlag
45-50 min. å gåtil hytta.
 
Ynskjer du å overnatta, eller ein dagstur til hytta, tak
kontakt med ein i hyttestyret:

 
Etter årsmøtet 2012 er hyttestyret slik:

Arne Hauso, 91196902
Kjelfrid Bøyum, 95157004
Margrete Fosse, 41148264
Ragnhild Mølster, Lidahl, 90118013
Jon Terje Jåstad, 90834883


AKTUELT
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Hanguren rundt 25.08
Vossameisterskapen i friidrett 5.06.19
Stolpejakten 2019 - frå 8. juni
Friidrettsstemne onsdag 8.mai
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Polar treningsklokke
OPPSTART TURN 2019
Friidrettstemne onsdag 19.09
Bestilling av lagsdrakter
Friidrettstemne 29.08
Vossameisterskapen i friidrett 6.06
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

SPONSORAR


Voss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger