VOSS IDROTTSLAG
Økonomiske rutinar

Fullmaktsmatrise
Alle gruppene pliktar å retta seg etter den vedtekne fullmaktsmatrisa. Matrisa finn du her.
 
Frå organisasjonsplanen:

Økonomi

 • hovedstyret er juridisk ansvarleg for økonomien i laget.
 • hovedstyret er ansvarleg for å sette opp budsjett før årsmøtet- og ansvarleg for  at  alle  gruppene har sett opp budsjett.
 • alle innkjøp skal godkjennast av styret - hovudlag/grupper.  
 • faktura skal attesterast av 2 personer - den som har bestilt vara og leiar/kasserar.
 • det er teikna underslagforsikring for dei som disponerer kontoane.

   Rekneskap

 • laget skal føra ein rekneskap der kvar gruppe er ei avdeling i rekneskapen.
 • alle inn og utbetalinger skal gå gjennom laget sin konto. Det er ikkje lov å setja pengar som tilhøyrer laget/medlemer inn på personlege kontoar.
 • alle eigendelar og startavgifter skal betalast gjennom laget.
 • når ein reiser med laget, kan det betalast ut forskot til lagleiar som skal levera inn reiseoppgjer og kvitteringar for brukte pengar.
 • ein skal levere reiserekning/utgiftsrefusjonsskjema med kvitteringar for å få igjen det ein har lagt ut.  Skjemaet finn du på heimesida. Bilag/kvitteringar skal leggjast ved på eige ark.

 

       Pliktig verksemd(frå skatteetaten)

 •  Kioskvirksomhet hvor man har faste, daglige åpningstider
 • Serveringsvirksomhet ved regelmessig avholdte offentlige dansetilstelninger,  bingovirksomhet mm.
 • Omsetning som er av profesjonelt preg
 • Tilstelninger/dugnader som varer mer enn 3 dager
 • Sponsor, arenareklame og annonser (dersom tidsskriftet/-ene utkommer mer enn 4 ganger pr. år) 
  Anna verksemd/tiltak er ikkje avgiftspliktig

Momskompensasjon (vare og tenestemoms)

Føremålet med ordninga er å kompensera dei kostnader som frivillige organisasjonar har til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. 


Alle med under kr 5 millionar i brutto driftskostnader skal rapportera inn brutto driftskostnader i SportsAdmin. Det er leiar av organisasjonen som må utføra registreringa.


Skatt - beløpsgrenser for skatteplikt (frå skattetaten)

Når samlet lønnsutbetaling fra organisasjonen til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10 000 kroner, vil lønnen være fritatt for lønnsopplysningsplikt og unntatt fra beskatning. Ved vurdering av om beløpsgrensen er nådd ses det bort fra eventuelle trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Overstiger lønnsutbetalingen 10 000 kroner, er den lønnsopplysningspliktig og mottakeren er skattepliktig for hele beløpet.

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merkostnader med inntil 10 000 kroner ved ett medlems innsats eller opptreden for sin organisasjon, er ikke lønnsopplysningspliktig eller skattepliktig. Det samme gjelder trekkfri utgiftsgodtgjørelse med inntil 10 000 kroner som utbetales til person i lønnet stilling i organisasjonen til dekning av kostnader til transport til og fra arrangementer mv. hvor organisasjonen medvirker. 

 

            Kommentar: Dette betyr at det kan utbetalast inntil kr 20.000 skattefritt.SPONSORAR

AKTUELT
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Hanguren rundt 25.08
Vossameisterskapen i friidrett 5.06.19
Stolpejakten 2019 - frå 8. juni
Friidrettsstemne onsdag 8.mai
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Polar treningsklokke
OPPSTART TURN 2019
Friidrettstemne onsdag 19.09
Bestilling av lagsdrakter
Friidrettstemne 29.08
Vossameisterskapen i friidrett 6.06
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

Voss IL på facebook  
Økonomiske rutinar

Fullmaktsmatrise
Alle gruppene pliktar å retta seg etter den vedtekne fullmaktsmatrisa. Matrisa finn du her.
 
Frå organisasjonsplanen:

Økonomi

 • hovedstyret er juridisk ansvarleg for økonomien i laget.
 • hovedstyret er ansvarleg for å sette opp budsjett før årsmøtet- og ansvarleg for  at  alle  gruppene har sett opp budsjett.
 • alle innkjøp skal godkjennast av styret - hovudlag/grupper.  
 • faktura skal attesterast av 2 personer - den som har bestilt vara og leiar/kasserar.
 • det er teikna underslagforsikring for dei som disponerer kontoane.

   Rekneskap

 • laget skal føra ein rekneskap der kvar gruppe er ei avdeling i rekneskapen.
 • alle inn og utbetalinger skal gå gjennom laget sin konto. Det er ikkje lov å setja pengar som tilhøyrer laget/medlemer inn på personlege kontoar.
 • alle eigendelar og startavgifter skal betalast gjennom laget.
 • når ein reiser med laget, kan det betalast ut forskot til lagleiar som skal levera inn reiseoppgjer og kvitteringar for brukte pengar.
 • ein skal levere reiserekning/utgiftsrefusjonsskjema med kvitteringar for å få igjen det ein har lagt ut.  Skjemaet finn du på heimesida. Bilag/kvitteringar skal leggjast ved på eige ark.

 

       Pliktig verksemd(frå skatteetaten)

 •  Kioskvirksomhet hvor man har faste, daglige åpningstider
 • Serveringsvirksomhet ved regelmessig avholdte offentlige dansetilstelninger,  bingovirksomhet mm.
 • Omsetning som er av profesjonelt preg
 • Tilstelninger/dugnader som varer mer enn 3 dager
 • Sponsor, arenareklame og annonser (dersom tidsskriftet/-ene utkommer mer enn 4 ganger pr. år) 
  Anna verksemd/tiltak er ikkje avgiftspliktig

Momskompensasjon (vare og tenestemoms)

Føremålet med ordninga er å kompensera dei kostnader som frivillige organisasjonar har til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester. 


Alle med under kr 5 millionar i brutto driftskostnader skal rapportera inn brutto driftskostnader i SportsAdmin. Det er leiar av organisasjonen som må utføra registreringa.


Skatt - beløpsgrenser for skatteplikt (frå skattetaten)

Når samlet lønnsutbetaling fra organisasjonen til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 10 000 kroner, vil lønnen være fritatt for lønnsopplysningsplikt og unntatt fra beskatning. Ved vurdering av om beløpsgrensen er nådd ses det bort fra eventuelle trekkfrie utgiftsgodtgjørelser. Overstiger lønnsutbetalingen 10 000 kroner, er den lønnsopplysningspliktig og mottakeren er skattepliktig for hele beløpet.

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som utbetales til dekning av merkostnader med inntil 10 000 kroner ved ett medlems innsats eller opptreden for sin organisasjon, er ikke lønnsopplysningspliktig eller skattepliktig. Det samme gjelder trekkfri utgiftsgodtgjørelse med inntil 10 000 kroner som utbetales til person i lønnet stilling i organisasjonen til dekning av kostnader til transport til og fra arrangementer mv. hvor organisasjonen medvirker. 

 

            Kommentar: Dette betyr at det kan utbetalast inntil kr 20.000 skattefritt.AKTUELT
Friidrettsstemne 18.09
Friidrettsstemne 28.08
Hanguren rundt 25.08
Vossameisterskapen i friidrett 5.06.19
Stolpejakten 2019 - frå 8. juni
Friidrettsstemne onsdag 8.mai
Tinestafetten 7.mai
Årsmøtet 2019, 28.mars
Polar treningsklokke
OPPSTART TURN 2019
Friidrettstemne onsdag 19.09
Bestilling av lagsdrakter
Friidrettstemne 29.08
Vossameisterskapen i friidrett 6.06
Friidrettsstemne onsdag 9.05
O-løp 2 i Bømoen onsdag 16. mai
Terrengløp 18.04
Friidrettstrening
Årsmøte i hovudlaget 22.03, kl.20
Open dag i Idrettshallen 11.03
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

SPONSORAR


Voss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger