VOSS IDROTTSLAG
Lover

NY LOVNORM
NIF vedtok i 2015 endringar i lovnorm for idrettslag. Desse endringane vert no innarbeide i lovnorm for Voss IL. Den nye lova vil bli lagt fram på årsmøtet den 30.mars til godkjenning. 
Den nye lovnorma finn de her: Lovnorm for Voss IL

SPONSORAR

AKTUELT
Årsmøte i turngruppa
Ledige plassar på turn 2018
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

Voss IL på facebook  
Lover

NY LOVNORM
NIF vedtok i 2015 endringar i lovnorm for idrettslag. Desse endringane vert no innarbeide i lovnorm for Voss IL. Den nye lova vil bli lagt fram på årsmøtet den 30.mars til godkjenning. 
Den nye lovnorma finn de her: Lovnorm for Voss IL

AKTUELT
Årsmøte i turngruppa
Ledige plassar på turn 2018
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

SPONSORAR


Voss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger