VOSS IDROTTSLAG
Handlingsplan

HANDLINGSPLAN 2015 - 2016

Sportslege utfordringar

 • Å rekruttera trenarar og stimulera til trenarutdanning
 • Å rekruttera nye medlemmer ved samarbeid skule/barnehage
 • Å rekruttera og engasjera fleire foreldre
 •  Å satse aktivt på toppidrett m.a. ved å samarbeide med toppidrettslina ved Voss gymnas. Å utvikla samarbeidet med andre idrettslag, men slik at namnet Voss står sentralt
 •  Å halda fram samarbeidet med Voss ungdomsskule om ski valfag
 •  Å halda fram med å vera ein aktiv arrangør på regionalt og nasjonalt plan
 •  Å betra trim- og treningstilbod for aldersgruppa 16 - 30 år
 •  Få fleire aktive til å halde fram ut over barnealderen/aldersbestemte klassar
 •  Å vidareutvikla aktivitets- og treningstilbod for funksjonshemma
Anleggsutvikling
 •  Å arbeida aktivt for nytt badeanlegg
 •  Å arbeida for å bevara Bømoløypa/friluftareal i Bømoen
 •  Å arbeida for å utvikla aktivitetar rundt Rosethytta, og ta ho meir i bruk i lagssamanheng
 •  Å avklara Tråstølhytta si framtid
 •  Å arbeida for forlenging og fornying av festekontraktar til laget sine anlegg i  Bavallen og utvikling av anlegget til felles utnytting for idrett og skianlegg.


 


 

                        


SPONSORAR

AKTUELT
Årsmøte i turngruppa
Ledige plassar på turn 2018
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

Voss IL på facebook  
Handlingsplan

HANDLINGSPLAN 2015 - 2016

Sportslege utfordringar

 • Å rekruttera trenarar og stimulera til trenarutdanning
 • Å rekruttera nye medlemmer ved samarbeid skule/barnehage
 • Å rekruttera og engasjera fleire foreldre
 •  Å satse aktivt på toppidrett m.a. ved å samarbeide med toppidrettslina ved Voss gymnas. Å utvikla samarbeidet med andre idrettslag, men slik at namnet Voss står sentralt
 •  Å halda fram samarbeidet med Voss ungdomsskule om ski valfag
 •  Å halda fram med å vera ein aktiv arrangør på regionalt og nasjonalt plan
 •  Å betra trim- og treningstilbod for aldersgruppa 16 - 30 år
 •  Få fleire aktive til å halde fram ut over barnealderen/aldersbestemte klassar
 •  Å vidareutvikla aktivitets- og treningstilbod for funksjonshemma
Anleggsutvikling
 •  Å arbeida aktivt for nytt badeanlegg
 •  Å arbeida for å bevara Bømoløypa/friluftareal i Bømoen
 •  Å arbeida for å utvikla aktivitetar rundt Rosethytta, og ta ho meir i bruk i lagssamanheng
 •  Å avklara Tråstølhytta si framtid
 •  Å arbeida for forlenging og fornying av festekontraktar til laget sine anlegg i  Bavallen og utvikling av anlegget til felles utnytting for idrett og skianlegg.


 


 

                        


AKTUELT
Årsmøte i turngruppa
Ledige plassar på turn 2018
Basistrening
Vossameisterskapen i friidrett 7.juni
Resultat friidrett 22.05
Friidrettstemne måndag 22.05
Vossameisterskapen i terrengløp 3.05
Bestilla overtrekksdrakt
Idrett for alle, 15-19år
Betaling av medlemskontingent
Brikke og O-drakt?

SPONSORAR


Voss IL på facebook  
 Voss IL - Grupper
 Alpint  Friidrett  Hestesport  Idrettsskulen  Nordisk  Orientering  Symjing  Tennis  Turn  Randonee

        Rediger